İnternetten alış-veriş bağımlılığa dönüşüyor. Sorunlar da küçümsenmeyecek kadar çok, Sonrasında bizi ne bekliyor ?

e-ticaret

      Türkiye’de E-ticaret uluslararası perspektiften baktığımızda Dünyadaki gelişmeleri takip etmeye çalışan bir aşamadadır.  Her ne kadar mevcut kanunlarımızdaki düzenlemeler internet ortamındaki haklarımızı güvence altına almaya çalışsa da uygulamada bunun kullanıcı ve şirket geri dönüşlerinden, bilinçsiz kullanım, pratikte yaptırım güçlükleri, hukuka aykırı fiillerin ispatlanması açısından zorluklar yaşandığını görebiliyoruz.

                  Halen kişisel bilgilerin güvenliğini pratikte koruyamaz durumdayız.  Avrupa Birliği Direktifleri bu konuda uluslararası yeknesak kurallar oluşmasına yol göstermesi açısından önemlidir. Bu doğrultuda da 1995 tarihinden bu zamana kadar yapılan iç hukuk düzenlemeleriyle güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. Hali hazırda TBMM’de görüşülen kişisel bilgilerin güvenliği ve E-Ticaret’in daha sağlam temellere oturtulması amacıyla E-ticaret Kanun Tasarısı ve Kişisel Bilgilerin korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı da yakın zamanda bu çerçeve kanunların yürürlüğe girmesini bekliyoruz.