Browse by Tag
mesafeli sözleşme

E-Ticarette Garanti Belgesinin Tüketiciye Sunumundaki Değişiklik

Garanti belgesinin tüketiciye sunulması Garanti Belgesi Yönetmeliği yapılan 05.11.2020 tarihli 31295 sayılı Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında düzenleme bulmuştur. Buna göre mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde Yönetmeliğin 7 nci maddesinin. 1. fıkrası (b) Satıcının unvanı,adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzası ve kaşesi, (c) Fatura tarih ve sayısı, (d) Malın tüketiciye ...continue


* Your email address will not be published.

Hakkımda

İzmir doğumlu Murat Serkan Atlı, İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005 mezunudur. Sels College in London’dan sertifika sahibidir.

2005 yılından beri ATLI & ATLI Hukuk Bürosu’nda aktif olarak avukatlık yapmaktadır. İngiltere’de University of Kent’te Uluslararası Ticaret Hukuku’nda (LLM in International Commercial Law) tezli yüksek lisans diploması almıştır.

International Business Law, Intellectual Property Law, Information Technology Law, Electronic Signature, Maritime Law, International Arbitration Law alanlarında İngiltere’deki Hukuk masterı eğitimi sırasında özel araştırma konuları olmuştur.

Uluslararası Tahkim Sözleşmeleri’nin Geçerliliği ve Türk ve İngiliz Tahkim Hukuku açısından karşılaştırmalı olarak University of Kent’te Uluslararası Hukuk Masterı bitirme tezi yazmıştır.

King’s College London ‘da 2016 yılında akademik hayatını ikinci LLM masteri olan “International Corporate and Commercial Law” bölümünde devam ettirmektedir.

Özel ilgi alanı; network sistemleri, tüm işletim sistemleri, donanım ve programsal profesyonel bilişim teknolojisi konularıdır.