E-ticarette karşılaşılan sorunlar ve çözüm mercii

gavel

E-ticaret sitelerinde yapılan satış genel olarak bir mesafeli sözleşme tipidir. Dayanağını ilgili yönetmelik ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’dan alır.

E-ticarette karşılaşılan başlıca sorunlar; sipariş verilen ürünün ayıplı çıkması (E-ticaret mağazasında sunulan nitelikleri taşımayan, bozuk veya eksik olan, beklenen faydayı azaltan ortadan kaldıran eksiklikler olarak anlatabiliriz.), yanlış ürünün teslim edilmiş olması, ürünün hiç tüketiciye ulaşmaması gibi durumlar söz konusu olmaktadır. Tüketicinin bu gibi vakalarla karşılaşması durumunda kanunda gösterilen şekillerde; paranın geri iadesini isteme, ürün değişimini talep etme, tamirini isteme veya ayıp oranında bedel indirimini talep etme hakları gibi seçimlik haklarını kullanabilmektedir. Bu gibi durumlarda taraflar arasında çözüm bulunamıyorsa ve ürünü satın alan son kullanıcı ise dava konusu ürünün meblağına göre Tüketici Hakem Heyetleri ve özel görevli Mahkemeler olan Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

Satıcı (E-ticaret şirketi) açısından bakıldığında, tüketici ile arasında yapacağı sözleşmede bulunması gereken esaslı şartlara dikkat edilmesi, sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye ulaştırılması, E-ticaret sitesinin iletişim bilgileri, hatta sunucu bilgilerine kadar tüketicinin bilgisine açık bir şekilde sunulması ve elbette sözleşmede satıcının taahhüt ettiği hususların, yani edimlerinin sözleşme dâhilinde yerine getirmesi beklenir.  Unutulmamalıdır ki Tüketici Kanunu ve ilgili mevzuat, Tüketicinin korunması amacını gütmektedir. Bu bakımda taraf olarak satıcının edimlerini hatasız yerine getirmesi beklenir.