DOLAR’A KARŞI GELİN !

DOLAR’ın 7.TL olması “Mücbir Sebep” ‘tir. Dolar’a karşı gelin!

Devalüasyon niteliğindeki artış karşısında önceden öngörmeniz mümkün olmayarak yaptığınız sözleşmelerdeki zorunluluklardan kurtulmak için hakim müdahalesi ile uyarlama isteyebilir veya sözleşmeyi fesih edebilirsiniz.

Sözleşmenin ifası sırasında hal ve şartların değişmesi durumunda doğruluk ve dürüstlük kuralları gereği sözleşmenin hakim müdahalesi ile yeni koşullara göre uyarlanması mümkündür. Her ne kadar tacirler arasında sözleşeme serbestisi olsa da bir taraf zenginleşirken diğer tarafın aşırı zarar görmesi Türk Medeni Kanun 2. maddesi doğruluk ve dürüslük kurallarına aykırı düşer.  Buna ‘sözleşmenin değişen şartlarına göre uyarlanması’ başka bir değişle Emprevizyon Teorisi (öngörülemezlik teorisi) de diyoruz. Bu bağlamda dayanağını Türk Borçlar Kanunu 138. maddesi; aşırı ifa güclüğünden de alarak taraflar arasındaki sözleşme hakim müdahalesi ile uyarlanabilir yada fesih edilebilme imkanını borçlunun kullanması mümkündür.