Türkiye’deki Twitter Engeli ve Sonuçları

twitter

Geçtiğimiz günlerde yeni torba yasa ile yürürlük bulan internet üzerinde yer, hizmet ve erişim sağlayanlara getirilen yeni düzenlemelerin aka bininde  bir haftadır en ünlü sosyal paylaşım ağlarında biri olan  www.twitter.com ‘un Türkiye’deki kullanıcılar tarafından girilmesinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı(TİB) engellemiş olması tüm Türkiye’deki kullanıcılarını üzdü.

Bu engellemenin sonrasında TİB’in resmi sitesinde yayınlanan www.twitter.com’un  enlenmesinin gerekçesi yayınlandı. Buna istinaden üç adet mahkeme kararı ve bir adet soruşturma evrakı dayanak gösterildi.

Ancak, 5651 sayılı, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki Kanun’a göre; Erişin engellenmesi şu şekilde tanımlanmıştır :

 “Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesini,”

 Bunun haricinde ilgili kanun maddesi içerisinde engellemenin nasıl olabileceği açıklanmıştır. Bu göre twitter engellemesi; iddia edilen yahut kesinleşmiş karar istinaden hak ihlali söz konusu olan içerik kapsamında olması gerekirken, yapılan engellemenin sitenin tüm içeriği ile engellenmiş oluşu isabetsiz bir işlemdir.

Bunu genel olarak bir örnekle açıklamak gerekirse bir sepette kırılmış bir yumurta için tüm sepetteki yumurtaları çöpe atmak hakkaniyetli bir yol olmayacaktır.

Çünkü, engellemeye konu teşkil eden içeriğin belirgin olması karşısında masum olan diğer geriye kalan kullanıcıların, esasına tamamına yakın kullanıcının;  haberleşme, yayın iletişim, özgürlüğünün ellerinden alınmış olması Anayasa’mıza aykırı bir durumdur.

Yapılan işlem ve masum olan diğer kullanıcıların haklarını engellemesi bu kullanıcıların hakları acısında idare aleyhine ayrı bir tazminat davasına konusu dahi olabilir.

Hali hazırda dün itibariyle İdare mahkemesi tarafından çıkan yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi incelendiğinde engellemeye dayanak belgelerden mahkeme kararlarının sadece belirli hesapların engellenmesi yönünde aldığı karar karşısında TİB’in tüm twitter’ı engellemiş olması hakkaniyetli bulunmayıp yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararından sonra, TİB’e bu kararın resmi yoldan ulaşmasıyla engellemenin kalkması gerekecektir.

Muhtelif haber kanallarında 30 gün süre içerisinde engelleme kalkar şeklindeki yorumlamanın yanlış olacağı, hali hazırda İdare’nin gecikmesinde sakınca bulduğu için,  yürütmeyi durdurma kararı verdiği anlaşılması gerektiği  dolayısıyla TİB’in karar metni eline ulaşır ulaşmaz engellemeyi kaldırması gerekeceği kanaatindeyim.

Ayrıca bu engellemeye sosyal medya ve reklam kampanyaları ile ilgilenen iş koluna da iş hacminin daralması sonucunu doğurmuştur.

Doğal sonuç olarak reklamcıların müşterilerinin de yasaklı bir siteyi bütçelerine dahil etmek istemeyeceklerdir.

Bir başka açıdan, engelleme öncesi atılan twitlerle engelleme sonrası atılan twitler arsından pek fark olmadığını göz önünde bulundurulduğunda,  kullanıcıların mevcut engellemeyi baypas edip DNS ve VPN kullanarak twitter’a erişim sağladıklarını anlayabiliyoruz.

Türk Ceza Kanunu’muzda engellenmiş bir siteye girilememesinin bir suç tanımına karşılık gelmemesi sebebiyle ve suç da ve cezada kanunilik prensibi gereğince DNS ve VPN kullanılarak engellenmiş siteye girilmesi suç sayılamaz.

Bir hafta içinde VPN ülkemizde olabildiğince ünlendi. Hatta buna tabiri caiz ise VPN lobisi oluştu bile denebilir. Binlerce insan Twitter’a erişmeye çalışırken genelde yurt dışı kaynaklı bu VPN hesaplarına ücretlerini ödeyerek VPN servislerini erişmeye çalışıyor.

Daha ucuz bir şekilde Twitter’a girmek isteyenlerde bedava hizmetleri kullanarak Twitter’a ulaşmaya çalışmakta.

VPN hizmeti yararlı güvenli bir hizmet olarak görünse de esasında bütün trafik kayıtlarının VPN hizmet sağlayıcı tarafından  tutulabildiği bir sistemdir. Kullanıcı kötü niyetli bir VPN şirketinin eline düştüğünde, tüm kişisel verilerinin başkalarının eline geçmesine sebebiyet verebilir. Hele ki VPN üzerinden bankacılık işlemleri kullanma hatasına düşüldüyse, bankacılık bilgileri gibi değerli bilgilerin  de 3. kişilerin eline geçme ihtimali yüksektir.

Bu bakımdan  kullanıcıların bu gibi hizmetlerden yararlanırken çok dikkatli olmasını tavsiye ederim.

Suç işlememesine rağmen Twitter’a girmeleri engellenmiş masum kullanıcıların twitterlarına en kısa sürede rahatca kavusabilmeleri dileği ile.