29 Mayıs 2014 ‘de Yeni “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” Yürürlük Bulacak

meclis_896769032

KANUN NO: 6502

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN *

Kabul Tarihi: 7 Kasım 2013

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 28 Kasım 2013 – Sayı: 28835

———-

* MADDE 87 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer.

—-