Browse by Date
24/03/2013

IDC BT Güvenliği Konferans Serisi 2013 Paneli

Sırasıyla; Nevin Cizmecioğulları (Moderatör), Tamer Şahin (TerraMedusa), Dr. Murat Güneştaş (Emniyet Genel Müdürlüğü), Murat Serkan Atlı (Atlı & Atlı Hukuk Bürosu),  Hakkı Tok (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı), Dr. Yunus Emre Kunt (Yazılım ve Donanım Destek Hizmetleri Müdürü)   Bilişim Hukuku’nda yanlış düzenlenmiş maddeler, hackerlara teşvik niteliğinde, Yeni kanun düzenlemesi ihtiyacı, 1981 yılından ...continue


Bilişim suçları ve kişisel bilgilerin korunması

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş bilişim suçları, günümüzde teknolojinin hızlı yükselişi ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Bilişim suçluları;  kötü niyetli bilişim korsanlarının genelde bilgiye ulaşmak için bilişim sistemlerine yönelik çeşitli saldırılarla yaptıkları hukuka aykırı eylemlerdir. Bunlar; Kişilerin e-maillerini ele geçirmek suretiyle kişisel bilgilerine edinmek, kopya banka ve E-ticaret siteleri oluşturarak üyelerin bilgilerini toplamak, kurum ve kuruluşların ...continue


E-ticarette karşılaşılan sorunlar ve çözüm mercii

E-ticaret sitelerinde yapılan satış genel olarak bir mesafeli sözleşme tipidir. Dayanağını ilgili yönetmelik ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’dan alır. E-ticarette karşılaşılan başlıca sorunlar; sipariş verilen ürünün ayıplı çıkması (E-ticaret mağazasında sunulan nitelikleri taşımayan, bozuk veya eksik olan, beklenen faydayı azaltan ortadan kaldıran eksiklikler olarak anlatabiliriz.), yanlış ürünün teslim edilmiş olması, ürünün hiç tüketiciye ulaşmaması gibi ...continue


İnternetten alış-veriş bağımlılığa dönüşüyor. Sorunlar da küçümsenmeyecek kadar çok, Sonrasında bizi ne bekliyor ?

      Türkiye’de E-ticaret uluslararası perspektiften baktığımızda Dünyadaki gelişmeleri takip etmeye çalışan bir aşamadadır.  Her ne kadar mevcut kanunlarımızdaki düzenlemeler internet ortamındaki haklarımızı güvence altına almaya çalışsa da uygulamada bunun kullanıcı ve şirket geri dönüşlerinden, bilinçsiz kullanım, pratikte yaptırım güçlükleri, hukuka aykırı fiillerin ispatlanması açısından zorluklar yaşandığını görebiliyoruz.             ...continue


* Your email address will not be published.

Hakkımda

İzmir doğumlu Murat Serkan Atlı, İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2005 mezunudur. Sels College in London’dan sertifika sahibidir.

2005 yılından beri ATLI & ATLI Hukuk Bürosu’nda aktif olarak avukatlık yapmaktadır. İngiltere’de University of Kent’te Uluslararası Ticaret Hukuku’nda (LLM in International Commercial Law) tezli yüksek lisans diploması almıştır.

International Business Law, Intellectual Property Law, Information Technology Law, Electronic Signature, Maritime Law, International Arbitration Law alanlarında İngiltere’deki Hukuk masterı eğitimi sırasında özel araştırma konuları olmuştur.

Uluslararası Tahkim Sözleşmeleri’nin Geçerliliği ve Türk ve İngiliz Tahkim Hukuku açısından karşılaştırmalı olarak University of Kent’te Uluslararası Hukuk Masterı bitirme tezi yazmıştır.

King’s College London ‘da 2016 yılında akademik hayatını ikinci LLM masteri olan “International Corporate and Commercial Law” bölümünde devam ettirmektedir.

Özel ilgi alanı; network sistemleri, tüm işletim sistemleri, donanım ve programsal profesyonel bilişim teknolojisi konularıdır.